Αντίθετα

Σε αυτό το έργο δεν κινείται το ίδιο το γλυπτό. Έχω συνδέσει δύο ίδιες επιφάνειες όμως ανάποδα. Δηλαδή  έχω μια κυρτή και μια κοίλη επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο στην κυρτή επιφάνεια φαίνεται η προβολή της αντανάκλασης του θεατή και ο χώρος στον οποίο κινείται, όμως παράλληλα στον ίδιο χρόνο, στην κοίλη επιφάνεια, φαίνεται ανάποδα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αντίθετα.